CESPO, o.p.s. - Centrum služeb pro sluchově postižené

Naše sociální služby byly podpořeny Ústeckým krajem     

a Magistrátem města Ústí nad Labem     

Nabízíme seminář o komunikaci se sluchově postiženým klientem.

Seminář s názvem Sluchově postižený a komunikace s ním. Akreditace má číslo A2019/0216-SP/PC/VP a platí do 19.března 2023.

Je určen pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a úředníky,kteří přicházejí do styku s osobami se sluchovým postižením. Seminář má 8 vyučovacích hodin prezenční formou. Účastníci po jeho absolvování obdrží osvědčení platné na celém území ČR.

Na semináři přednáší 2 lektoři,kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací se sluchově postiženými déle než 25 let. Během semináře se promítají 2 krátké filmy k objasnění co to vlastně je sluchové postižení a problémy v komunikaci. Účastníci si na konci semináře vyzkouší komunikaci se sluchově postiženým klientem pomocí znakového jazyka neslyšících,jehož krátkou výuku uvidí během semináře.Lektoři odpoví na řadu otázek,žádné téma není tabu.

Seminář se může uskutečnit v prostorách CESPO, o.p.s. v Ústí n/L. nebo přímo v zařízení objednavatele, pokud počet účastníků bude vyšší než 7.V tom případě lektoři přijedou na místo semináře. Platba za účastníka je 1.500,-Kč, v ceně jsou výukové materiály ,tisk osvědčení,cestovné lektorů a další náklady. Při větším počtu účastníků se lze domluvit na množstevní slevě.

Dotazy a objednávky lze posílat na mail pnovak@cespo.eu, kde je možné si vyžádat podrobnější informace.

 

 Chráněná dílna CESPO, o.p.s.

přijímáme objednávky na tiskařské, reklamní, kopírovací a masérské služby.Jsme schopni tisknout do formátu A1 ve fotografické kvalitě za příznivé ceny. Můžeme vytištěné materiály hned sešít či vytvořit brožury. Sešíváme též plastovými hřebeny do 50 listů A4. Zakázku jsme schopni vyřídit na počkání, u větších zakázek dle domluvy. 

Ceníky za reklamní a tiskové služby jsou umístěny zde. Objednávky na tyto služby na telefonu 603 929 196 p.Alinče, popř. na mailu pnovak@cespo.eu

Statut organizace CESPO, o.p.s.

CESPO, o.p.s. je nevládní a nepolitickou společností založenou za účelem poskytování obecně prospěšných služeb:

 • sociální služby pro sluchově postižené
 • organizace volnočasových aktivit nejen pro sluchově postižené
 • tvorba vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřejnost
 • přednášková a lektorská činnost
 • masérské služby pro veřejnost
 • reklamní a tiskové služby

Objednávka a časová dostupnost sociálních služeb: 

Sociální služby jsou poskytovány v tyto dny:pondělí 9-18hod,úterý 9-12 hod,středa 9-17 hod.V další dny dle předcházející objednávky.Terénní forma služby je poskytována vždy po předchozí objednávce.Objednat službu lze osobně v uvedených dnech a hodinách či mailem na CESPO.UL@seznam.cz dále mailem na pnovak@cespo.eu popřípadě faxem na čísla 472 770 465 nebo 416539161.SMS je možné poslat na čísla 604 940 791 nebo 737 070 833.Tlumočnické služby a výuku znakového jazyka neslyšících objednávejte přímo u p.Holuba telefon i SMS 604 376 804.

Platby za sociální služby: 

Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.Vyjímka je pouze u montáže kompenzačních pomůcek,kdy cena za montáž v Ústí n/L. je 350,-Kč.V ostaních místech podle ujeté vzdálenosti autem.

CESPO, o.p.s. zajišťuje tyto sociální služby:

odborné sociální poradenství - identifikátor služby 8532431; okamžitá kapacita 2 klienti,ambulantní i terénní forma poskytování služby.Místo poskytování Hrnčířská 53/18, Ústí n/L.

tlumočnické služby - identifikátor služby 9382099; ostatní záležitosti stejné jako u odborného soc.poradenství

Navazující aktivity CESPO:

 • výuku českého znakového jazyka
 • poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
 • organizování volnočasových aktivit
 • přednášková činnost
 • spolupráci s dalšími občanskými sdruženími sluchově postižených občanů na území ČR
 • pomoc při zabezpečování spolkové, kulturní a rehabilitační činnosti
 • obhajobu potřeb, práv, zájmů a nároků sluchově postižených občanů
 • organizování informačních a osvětových činností u zdravé populace o problematice sluchově postižených občanů a jejich integrace do společnosti

 

Výuka znakového jazyka:

Výuku znakového jazyka zajišťuje pan M.Holub,telefon 604 376 804.S ním konzultujte veškeré dotazy a Vaše požadavky na kurz znakového jazyka včetně úhrady za tento kurz.

 


 


Co je nového

Nabídka seminářů

Referenční list zakázek

Projekt OP LZZ

Náhradní plnění - ceníky služeb

Akreditované semináře

Projekt OPZ 2016

Účast na jiných akcích 

Dávky pro OZP 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

Ukončené akce 

Semináře 2011

Semináře 2012 

Fotogalerie 

Dokumenty ke stažení 

Cvičení Rescue Patrol 2011

Poradna

Jaké je to být sluchově postižený 

 

 

button techsoup.cz