Dne 2.8.2013 rozhodlo MPSV pod číslem č. 2013/0819-PC/SP/VP o akreditaci vzdělávacího programu s názvem Základy komunikace se sluchově postiženým klientem v rozsahu 6,5 vyučovacích hodin s platností do 2.8.2017.Dokumen ve formátu *pdf je možné stáhnout zde.

Je to rozšíření původního vzdělávacího programu a programu je určen i pro pracovníky v sociálních službách.

 

Dne 17.7.2012 rozhodlo MPSV pod č.j.2012/39137-222/1 o udělení akreditace vzdělávací instituci č.2012/0942-I s platností do 17.7.2016.

V týž den rozhodlo MPSV také pod č.j. 2012/34069-222/1 o udělení akreditace č. 2012/0941-SP/VP s platností do 17.7.2016 k uskutečňování vzdělávacího programu podle § 117a ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Název: Základy komunikace se sluchově postiženým klientem

Forma: prezenční

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

a pověřuje se k vydávání osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností.

Oba dokumenty ve formátu *pdf si můžete stáhnout zde a zde.

Cena vzdělávacího programu pro každého účastníka byla stanovena na 1.000,-Kč.Účastník obdrží tištěné materiály k programu a číslované Osvědčení.

Vzdělávací program vychází ze seminářů,které začaly běžet už v roce 2008 a po létech zkoušení a vylepšování byl v červenci 2012 akreditován u MPSV.Náš vzdělávací program je postaven na odlišných základech oproti jiným programům se stejným zaměřením.Především je to pohled zevnitř ven,nikoliv pohled zvenčí dovnitř,který se neubrání zjednodušování, schematizaci a některým problematickým tvrzením.Dále je to osobní zkušenost lektorů,kteří v komunitě sluchově postižených pracují více než 25 let a navíc pocházejí prímo z prostředí sluchově postižených.Jejich osobní zkušenosti se nedají nahradit studiem zastaralé odborné literatury, která už nebyla dlouhodobě aktualizována.Reakce na semináře byly více než pozitivní,podívejte se do seminářů 2011 na tomto webu,jsou tam ke stažení reakce přímých účastníků semináře.

 

 


Sestavuji aktuální kalendář ...

Co je nového

Nabídka seminářů

Referenční list zakázek

Projekt OP LZZ

Náhradní plnění - ceníky služeb

Akreditované semináře

Projekt OPZ 2016

Účast na jiných akcích 

Dávky pro OZP 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

Ukončené akce 

Semináře 2011

Semináře 2012 

Fotogalerie 

Dokumenty ke stažení 

Cvičení Rescue Patrol 2011

Poradna

Jaké je to být sluchově postižený 

 

 

button techsoup.cz

 předpověď počasí                    

Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz 

ceny benzínu 

Povinné ručení