https://www.cespo.eu/soubor/zaverecna-zprava-o-projektu/

Cespo, os bylo pověřeného realizací projektu z operačního porgramu Lidské zdroje a zaměstnanost s nazvem "Základy komunikace se sluchově postiženým klientem" pod číslem CZ.1.04 / 3.1.03 / A7.0082. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.       

Projekt se realizuje v rozmezí 1.9.2013 až 30.6.2015. Je určen na další odborné vzdělávání sociálních pracovníků a odborné vzdělávání vedoucích pracovníků dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke dni 9.9.2013 běží komunikace s organizacemi přihlášených do projektu a sestavování termínů jednotlivých seminářů.Jelikož je projekt o 2 měsíce zpoždění proti původnímu plánu, tlačí nás čas abychom stihli uskutečnit všechny plánované semináře na rok 2013. Máme však obavy, že se nám to úplně nepodaří, projekt zabírá 11 krajů ČR s vyjímkou ​​hl.města Prahy, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Podle aktualizovaného plánu by mely semináře začít ke konci září, drive to němí možné stihnout a pak jsme limitováni počtem seminářů, které lze v této době uskutečnit. Samotný seminář trvá 6 hodin, k tomu je zapotřebí zahrnout několikahodinouvou cestu do místa semináře a zpět a Řešíme problém únavy lektorů, kteří tyto semináře absolvují. A to mají ještě vlastní další práci.

K projektu byla vydána tisková zpráva, který si muzete STÁHNOUT zde

Dně 19.9.2013 proběhl první seminář komunikace v Domově u Anežky, Luštěnice, středisko Benátky nad Jizerou. Při příjezdu nás očekávali Všech 11 přihlášení účastníci semináře, které nám připravili příjemné prostředí. Behem semináře jsme zodpověděli řadu dotazů i soukromých rázu. Právě Předávání osobních zkušeností bylo vsem účastnicemi hodnoceno nejvyším a to se takové projevilo v celkovém Hodnocení semináře vsem účastnicemi. Seminář byl hodnocen jako velmi potřebný a nejvyším bylo hodnoceno právě Předávání osobních zkušeností. V Hodnocení nebyly žádné Negativní připomínky ani k obsahu semináře, použitých vzdělávacích postupů či materiálů - technickému zabezpečení semináře.

Další seminář nás očekávají příští týden v Nalžovickém zámku.

Dně 26.9.2013 proběhl druhý seminář na Nalžovickém zámku.Na seminář se dostavilo Všech 12 přihlášených pracovnic a tak nic nebránilo seminář začít. Bylo zodpovězení hodně dotazů na komunikaci v praxi a takové dotazy na osobní zkušenosti obou lektorů. Kvalita semináře byla pozitivně hodnoceni a tezí i metoda výuky.

Dně 5.10.2013 proběhl třetí seminář ve Varnsdorfu v příjemné prostředí klubu důchodců Pohádka. Čekalo nás krásné přijetí s malým pohoštěním a všech 13 přihlášených účastníků.Na tomto semináři byl první zástupce mužského pohlaví a to Bc. Fibinger.Protože to byli pracovníci přímé péče, padalo hodně Zasvěcení dotazů na komunikaci a popovídali jsme si taky o poskytování služeb jako takovej. Moc se nám tam líbilo a Doufáme, že se do Varnsdorfu ještě Podíváme.

Dně 10.10.2013 proběhl čtvrtý seminář v domově pro seniory Dobětice, Ústí n / L. Přišlo Všech 15 přihlášených účastníků, samé ženy.Během semináře jsme zodpověděli řadu dotazů i osobního rázu, Což účastníci kladně hodnotily.Nejvíce veselí bylo při ukázkách komunikace pomocí znakového jazyka neslyšících, které účastníci s větším či menším úspěchem opakovaly po lektorovi p.Holubovi.

Dně 12.10.2013 proběhl pátý seminář v Trutnově.Na tomto semináři byli účastníci z více organizacemi v celkovém počtu 12 lidí. Padalo hodně dotazů na tlumočnické služby pro neslyšící, asistenty do škol a platbe sociálních služeb jako takovej. Zde byl poprvé více než jeden muž, muži tvořili skoro polovinu účastníků.Mezi účastnicemi byly vysokoškolsky vzdělané pracovnice, které mám říkal, co se učí na VŠ o sluchově postižených.Bohužel, výuka neodpovídá ně vždy dnešního stavu a tak zkreslené informace se prodávej stále dál .

Dně 17.10.2013 proběhl šestý seminář na magistrátu v Mladé Boleslavi.Díky dopravním uzávěru jsme hledali cestu na náměstí, nakonec jsme se k magistrátu dostali.Tam už na nás čekalo Všech 12 účastnic ze tří organizací.Po krátkém přivítání a úvodních informací následovaly dotazy lektorům na tělo, kterým se zhostili beze Ztráty kytičky.Protože to byly pracovnice z praxe, padaly přesné dotazy na řešení jednotlivých situacích a říkal Své vlastní zkušenosti., které jsou všude Stejné - sluchové postižených není Videa a tak velká část společnosti sluchových postižených nezná a často ani neví, že nějací takoví žijí mezi námi.

Dně 19.10.2013 proběhl sedmý seminář v Žatci.Na poslední chvíli se odhlásila jedna přihlášená organizace a tak počet účastníků semináře byl jen 7.Přesto byla nálada na seminář příjemná, s menším kolektivem se Lépe pracuje než s velkým. Opět byl přítomen jen jeden zástupce mužů a zatím mají ženy na seminářích drtivou převahu.To o necem vypovídá a sami netušíme, kolik mužů projde nakonec celým projektem, ale je doposud jisté, že ženy budou ve velké převažuje.

Dně 24.10.2013 proběhl osmý seminář v České Lípě.Na tomto semináři byli zástupci šesti organizacemi, Což je dosavadní rekord.Přítomno bylo Všech 16 přihlášení účastníci, žádný muž.Dotazů bylo dost a všechny byly směrován na konkrétního podmínky.Podle Ohlasy z evaluačních dotazníků se jedná ov zásady užitečného kurz a takova Kurz by melo být více.

Dně 2.11.2013 proběhl devátý seminář v Plzni.Bohužel část účastníků nečekaně roznemohši a tak účast na semináři byla Poměrně malá.Přesto proběhla delší diskuze nad sociálním zákonem a příspěvky na kompenzační pomůcky.

Dně 7.11.2013 proběhl v Kadani Desátý seminář. To byl zatím nejvic obsazený seminář, bylo přítomno 21 účastníků ze 3 organizací.Dotazů bylo více než dost, protože v rodinách účastníků se vyskytují sluchových postižených a tak jsme odpovídalo pro přesné směrovány dotazy.Byli jsme rádi, že jsme mohli kvalifikovaně poradit, jak postupovat v určitých případech.

Dně 14.11.2013 proběhl v Pardubicích Jedenáctý seminář.Bylo přítomno 23 PRACOVNÍKŮ ze 7 organizací.Takže další rekord překonán.Během semináře padala spousta dotazů z praxe jak resi problémy se sluchovým postiženými.Stále se ukazuje, že informace o TÉTO skupině Nejsou aktuální a často i zkreslené.Bylo by zapotřebí daleko větší osvětu, ale to by vedoucí pracovníci ruzne úřadů museli naslouchat hlasům zezdola.

Dně 19.11.2013  proběhl v Olomouci Dvanáctá seminář . Bylo přítomno 32 účastníků ze tři organizace. Zatím tedy Nejvyšší počet účastníků.Během semináře byla zodpovězení spousta dotazů.O přestávce jsme radili jedné paní, která má v rodině sluchově postižené dítě, se kterým si trochu neví rady.I tady se ukazuje, že problematika sluchového postižených není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Nejsou připraveni podmínky pro účinnou osvětu o sluchovém postižených a sami sociální pracovníci nemají možnost se Behem vzdělávání na své povolání šechny s učiteli či lektory, ktera by mele zkušenosti z praxe a ne jen vyčtené z literatury, která je často překonán.

Dně 25.11.2013 proběhl Třináctý seminář v Soběslavi.Počet účastníků byl menší než v Olomouci, ale počet organizace byl opět tři.Pár účastnic se mohlo pochlubit, že ovládá nekterých znaky znakového jazyka neslyšících a tak si osvěžily Své dovednosti.V menším kolektivu se dobře přednášelo a jako vždy se zodpovědět řada dotazů.Po skončení semináře jsme se od účastnic dozvěděli, že to byl po dlouhé době seminář, který jim něco přinesly a rozšířil jejich obzory.Taková chvála potěší. 

Dně 28.11.2013 proběhl Čtrnáctý seminář v Terezíně.Byl menší počet účastníků, ale o to byl větší zájem účastníků o podávané informace.Podle ohlas si pár účastníků zopakovalo nekterých základen znaky ze znakového jazyka neslyšících. Nejvic se diskutovalo o nejčastějších chybách při komunikaci, které většinová společnost z neznalosti často opakuje.A přitom je to vesměs jen o ochotě naslouchat druhému.

Dně 28.1.2014 proběhl po vánoční přestávce patnáctých seminář v nových prostora Cespol, ops Účastníci byli spokojeni s kvalitou výuky as prodaných osobních zkusenosti lektorů.Sami uváděli příklady z praxe, kdy dochází k problémům v komunikaci se sluchově postiženými.Nově získané zkušenosti jistě využijí ve Své práci.

Dně 18.2.2014 proběhl šestnáctý seminář v Cespol, ops účastníků byli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracovníci MěÚ Litoměřice, Lovosice a Roudnice n / L. Padalo hodně dotazů na zajištění sociálních služeb a tak si myslíme, že navázané kontakty budou přeměny v sluchově postižených.

Na MPSV byla Odesláno 1.monitorovací zpráva spolu s ŽoP.Doufáme, že bude vše v pořádku a projekt bude moci Dále pokračovat.

Dně 4.3.2014 proběhl sedmnáctého seminář pro pracovníky sociálních služeb města Jablonce n / N. Začínali jsme netradičně od 13 hodin, aby se všichni pracovníci mohli na seminář dostavit. Nejvic dotazů bylo na komunikaci v rodině, kde jsou neslyšící buď rodiče nebe děti.

Dně 6.3.2014 proběhl osmnácti seminář v Kadani. Přišli všichni přihlášení pracovníci a padalo hodně dotazů na problémy slyšících dětí, které mají neslyšící rodiče. 

Z MPSV přišla zpráva, že 1.monitorovací zpráva byla schválena a Můžeme pokračovat v projektu.

Dně 18.3.2014 proběhl Devatenáctá seminář v Cespol, ops Byli přítomni zaměstnanci z 4 Organizace a nejvic dotazů bylo na komunikaci s neslyšícími od narození.

1.monitorovací zpráva byla schválena a byla Odesláno 2. monitorovací zpráva.

Dně 17.4.2014 proběhl dvacátého seminář v Žatci.Byli přítomni pracovníci 3 Organizace a hodně dotazů padalo na platbe tlumočnických služeb.

Dvacátého první seminář proběhl v sobotu 26.4.2014 ve Varnsdorfu pro pracovníky MěÚ Varnsdorf. Mluvili se takové o platbe tlumočnických a dalších služeb.

Dvacátého druhý seminář proběhl 6.5.2014 v Ostravě pro pracovníky MěÚ a domovu pro seniory. Hodně dotazů padalo na tlumočnické služby a kompenzační pomůcky.

Dvacátého třetí seminář proběhl 15.5.2014 v Domažlicích pro pracovníky městských sociálních služeb. Hodně dotazů padalo na komunikaci se staršími lidmi a malými dětmi.

Dvacátého čtvrtý seminář proběhl 22.5.2014 v Neratovicích pro pracovníky městských sociálních služeb.Hodně se mluvili o kombinovaných postiženích a přiznávání invalidních - plných i částečnou pro tuto skupinu lidí.

Dvacátého pátý seminář proběhl 27.5.2014 v Benátkách nad Jizerou pro pracovníky Domova u Anežky. To byl druhý seminář, který se v tomto zariadenia konal a opět byly pracovnice s kvalitou semináře spokojeny.

Dvacátého šestý seminář se konal 29.5.2014 v Mladé Boleslavi pro pracovníky dvou organizacích. Nejvic dotazů bylo na komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících.

Dvacátého sedmý seminář proběhl 7.6.20104 v Plzni pro pracovníky 4 organizací.Nejvíce dotazů bylo na komunikaci nedoslýchavé, kterej používají sluchadlo.

Dvacátého osmý seminář proběhl 19.6.2014 v Pardubicích pro 3 organizace.Bylo hodně dotazů na sluchové postižené děti a jejich zapojení do kolektivů.

Dvacátého devátý seminář proběhl 26.6.2014 v Soběslavi. Nejvic se diskutovalo o komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících.

Třicátý seminář proběhl 10.7.2014 v České Lípě. Nejvic dotazů bylo na tlumočení podpor znakového jazyka neslyšících a na kompenzační pomůcky pro neslyšící.

Třicátý první seminář proběhl 16.10.2014 v Uničově. Nejvic dotazů bylo na komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících a na kompenzační pomůcky.

Třicátý druhý seminář proběhl v Jindřichově Hradci 23.10.2014. Dotazy se točily nejvic kolem komunikace a to i osob se sluchadlem či kochleárním implantátem. Hodně lidí má zkreslené představy o slyšení pomocí sluchadla či KI.

Třicátý třetí seminář proběhl 30.10.2014 opět v Uničově. Byla tam jiná parta lidí, kterým se Ptal, proč Takové věci se nepřednáší na VŠ, že to jsou podstatné věci pro sociální práci. Kdo za to Může?

Třicátý čtvrtý seminář proběhl 11.12.2014 v Pardubicích, kde padala sousta dotazů na komunikaci sluchově postižených dětí a jejich integrace do společnosti.

Třicátý pátý seminář proběhl 15.1.2015 opět v Pardubicích, kam přišla jiná parta a přesto otázky byly hodně podobné.

Třicátý šestý seminář proběhl 29.1.2015 v Kadani. Nejvíce dotazů bylo řešení problémů se sluchem u starší generace.

Třicátý sedmý seminář proběhl 26.2.2015 v Benátkách nad Jizerou. Nejčastější dotaz byl na problém sluchu u seniorů.

Třicátý osmý seminář proběhl 28.2.2015 v Záhřebu na Moravě. Nejvíce dotazů bylo na komunikaci s neslyšícími.

Třicátý devátý seminář proběhl 5.3.2015 v Ústí n/L. Nejvíce dotazů padalo na integraci zdravotně postižených do společnosti.

8.3.2015 byla odeslána 4. monitorovací zpráva ke schválení.

Čtyřicátý seminář proběhl 19.3.2015 v Chebu. Nejvíce dotazů bylo na komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících.

Čtyřicátý první seminář proběhl 26.3.2015 opět v Chebu. Hodně dotazů bylo na možnosti tlumočení a financování sociálních služeb.

Čtyřicátý druhý seminář proběhl 2.4.2015 v Horním Maxově. Po cestě,kdy na silnicích leželo 10-20cm sněhu jsme po horských silnicích dorazili do cíle dost rozklepaní.Nebylo vidět,kde končí silnice a kde je sráz.A to po celou dobu cesty hustě padal sníh. Po příjezdu nám byl hned nabídnut horký čaj nebo káva a pak již poračoval seminář jako jindy. A protože v tomto  domově pro seniory mají sluchově postižené,řada dotazů se točila kolem nich.

Čtyřicátý třetí seminář proběhl 9.4.2015 v Terezíně. V tomto domově pro seniory mají neslyšící klienty a tak se převážná většina dotazů točila kolem nich.

Čtyřicátý čtvrtý seminář proběhl 5.5.2015 v Horním Maxově. Byl to seminář pro další pracovníky tohoto domova, kde se první seminář setkal s vcelkým ohlasem.

Čtyřicátý pátý seminář proběhl 7.5.2015 na zámku v Liběšicích. Hodně dotazů bylo na kompenzační pomůcky.

Čtyřicátý šestý seminář proběhl 21.5.2015 v DD Čížkovice. Nejvíce dotazů bylo na znakový jazyk neslyšících.

Čtyřicátý sedmý seminář proběhl 28.5.2016 opět v DD Čížkovice. Hodně otázek padalo na vzdělávání neslyšících.

Čtyřicátý osmý seminář proběhl 4.6.2015 v DOZP Kytlice. Hodne dotazů padalo vzájemnou komunikaci a na kompenzační pomůcky.

Čtyřicátý devátý seminář proběhl 9.6.2015 v DZR Terezín. Tím se uzavírá cyklus seminářů komunikace podpořených ESF. Budeme doufat, že v následujícím programovém období bude možnost dalšího vzdělávání pracovníků v komunikaci, neboť zájem o nás seminář byl až do konce a účastníkům z profesního hlediska dal hodně.

Projekt byl ke dni 30.6.2015 ukončen.Celkem projektem prošlo více jak 620 účastníků a 582 účastníkům bylo předáno osvědčení s platností pro celou ČR. Nyní zbývá napsat závěrečnou monitorovací zprávu a studii o problémech ve vzdělávání sociálních pracovníků.Tuto práci budeme dělat zdarma,neboť OP LZZ je tak už nastaven.Co se dělalo po 30.6.2015 je v režii organizace.... Byla vytvořena studie o výsledcích projektu a vložena do databáze produktů ESF. Závěrečná zpráva o projektu ke stažení zde


Sestavuji aktuální kalendář ...

Co je nového

Nabídka seminářů

Referenční list zakázek

Projekt OP LZZ

Náhradní plnění - ceníky služeb

Akreditované semináře

Projekt OPZ 2016

Účast na jiných akcích 

Dávky pro OZP 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

Ukončené akce 

Semináře 2011

Semináře 2012 

Fotogalerie 

Dokumenty ke stažení 

Cvičení Rescue Patrol 2011

Poradna

Jaké je to být sluchově postižený 

 

 

button techsoup.cz

 předpověď počasí                    

Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz 

ceny benzínu 

Povinné ručení