PRŮKAZY ZTP NEBO ZTP/P

Přechod na nový systém

Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, budou na úřady práce v České republice distribuovány od konce června letošního roku, od července pak budou vydávány klientům. Každý příjemce této sKarty bude písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu připravena. Nejprve tedy držitel sKarty obdrží od příslušného úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Při převzetí sKarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. Přičemž zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu.

Výhodou sKarty je zejména dostupnost a pohodlí, příjemce pro dávky nemusí chodit na poštu nebo na úřad. Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo platit v obchodech, sKarta je navíc chráněna stejně jako kterákoli jiná bankovní karta, jen těžko je zneužitelná a v případě její ztráty ji lze zablokovat. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA.

sKarty budou na úřady práce zaváženy postupně, a to v průběhu celého druhého pololetí roku. Denně by mělo být na úřady práce v celé České republice distribuováno v součtu 7 – 10 tisíc karet. Takový počet je zvolen, aby nedocházelo k přetížení jednotlivých pracovišť.


Informace pro klienta

Každý klient, pro něhož bude karta připravena, o tom bude informován dopisem z ÚP ČR. První dávky budou prostřednictvím těchto karet vyplaceny až v srpnu, poslední z příjemců naopak obdrží svoji sKartu až v prosinci a příspěvek či dávku od státu si poprvé prostřednictvím sKarty vyzvedne až v lednu roku 2013. Harmonogram distribuce sKaret počítá s tím, že nejprve budou sKarty distribuovány ve velkých městech. Zde v první řadě mezi ty klienty, kteří již dnes čerpají dávky prostřednictvím svých bankovních účtů.


Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P

U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, bude nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii, která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci tedy nejprve získají od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou návštěvu úřadu práce (například při dokládání povinných dokumentů) mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své sKarty. Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty.

Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKartou nakládat a bude například chtít i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout se mu nabízí dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo samostatně prostřednictvím bankomatu ČS. Více viz www.skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/nav02_pouziti_karty

Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v případech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím poukázek, nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím kódu obchodníka, v praxi to znamená, že kartou nebude možné platit například v pohostinství či v herně.

jak bude průkaz ZTP či ZTP/P vypadat

         

kliknutím na obrázek se zvětší v novém okně


Co je nového

Nabídka seminářů

Referenční list zakázek

Projekt OP LZZ

Náhradní plnění - ceníky služeb

Akreditované semináře

Projekt OPZ 2016

Účast na jiných akcích 

Dávky pro OZP 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

Ukončené akce 

Semináře 2011

Semináře 2012 

Fotogalerie 

Dokumenty ke stažení 

Cvičení Rescue Patrol 2011

Poradna

Jaké je to být sluchově postižený 

 

 

button techsoup.cz